Vsebinski sklopi

Okupaciji in raznarodovalnim ukrepom je kmalu sledil aktivni odpor slovenskega prebivalstva, organiziranega v Osvobodilni fronti ter nastanek prvih partizanskih enot. Na odporniško dejavnost je okupator nemudoma odgovoril z neusmiljenim nasiljem, ki je povzročilo številne žrtve ter najhuje prizadelo zlasti civilno prebivalstvo.

OSVOBOJENO OZEMLJE V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI IN NA KOZJANSKEM

Partizanska vojaška in propagandna iniciativa je doživela vrh v široko zasnovani ofenzivi poleti 1944, ko so brigade ob pomoči drugih enot zavzele nekaj močnih okupatorjevih postojank ter za nekaj časa izbojevale tri večja in strnjena osvobojena ozemlja na Pohorju, v Zgornji Savinjski (in Zadrečki) dolini ter na Kozjanskem.
Na osvobojenih ozemljih se je obenem začel proces vzpostavljanja in organiziranja partizanske oblasti, uprave in samouprave. Štab 4. operativne cone, ki se je tudi sam nahajal v Zgornji Savinjski dolini, je organiziral zaledno bazo z vso infrastrukturo, ki jo je potrebovala partizanska vojska (preskrba, bolnišnice, delavnice, tiskarne, zveze ipd.) izvajal razne vojaške in politične tečaje, sprejemal zavezniške misije ter omogočil zavezniškim letalom, da so partizanom dostavljale oz. spuščale nujno potrebno orožje in vojaško opremo. Obenem je partizanska vojska skupaj z odbori OF vzpostavljala pogoje za mirnodobno upravno in politično delovanje. Z volitvami v krajevne narodnoosvobodilne odbore je bila vzpostavljena t.i. ljudska oblast, njeni organi pa so skupaj z odbori OF prevzeli skrb za reševanje gospodarskih problemov, preskrbe in sociale ter se močno angažirali pri kulturni in prosvetni dejavnosti. Nemške enote so na osvobojeno ozemlje močneje začele vdirati oktobra 1944 ter ga v zimski ofenzivi ob plenjenju in požiganju ponovno zasedle. Vojaška obramba in evakuacija tamkajšnjih političnih in zalednih ustanov, aktivistov, mobilizirancev in drugega za boj sposobnega prebivalstva sta bili izvedeni pomanjkljivo ter v kaotičnih razmerah, kar je povzročilo ogromno žrtev med partizani in civilnim prebivalstvom.

Največkrat ogledani
fotografija -...

Celje 1942; Okrožni dan, esesovski polkovnik Otto Lurker, komandant urada policije in varnostne službe, glavni...

več...
fotografija -...

Celje: ob Savinji, zunanji skupinski portret: vojaki

več...
Čelada...

Kovinska vojaška čelada, francoski model M15 "Adrian", ki jo je uporabljala Jugoslovanska vojska pred drugo...

več...

Živilske karte za obleko na ime Štraus M.Milan, učitelj, Kruševac. Za obdobje od 1.10.1941 do 30.9.1942....

več...